13.2.07

Rock and Roll Circus - The Rolling Stones


1. Mick Jagger's Introduction of Rock & Roll Circus
2. Entry of the Gladiators - The Rolling Stones
3. Mick Jagger's Introduction to Jethro Tull
4. Song for Jeffrey - Jethro Tull
5. Keith Richard's Introduction of the Who
6. Quick One, While He's Away - The Who
7. Over the Waves - The Rolling Stones
8. Ain't That a Lot of Love - Taj Mahal
9. Charlie Watts' Introduction of Marianne Faithfull
10. Something Better - Marianne Faithfull, Charlie Watts
11. Mick Jagger's and John Lennon's Introduction of the Dirty Mac
12. Yer Blues - Dirty Mac
13. Whole Lotta Yoko - Dirty Mac, Dirty Mac, Ivry Gitlis, Yoko Ono
14. John Lennon's Introduction of the Rolling Stones/Jumpin' Jack Flash
15. Parachute Woman - The Rolling Stones
16. No Expectations - The Rolling Stones
17. You Can't Always Get What You Want - The Rolling Stones
18. Sympathy for the Devil - The Rolling Stones
19. Salt of the Earth - The Rolling Stones

L'any 1968 els Stones van produir aquest projecte per a la televisió, que a raó de la mort de Brian Jones, mai es va arribar a emetre. El 1996 es va treure del calaix (per sort) i va comercialitzar-se com a un directe.


Baixar disc

No hay comentarios: